kategorier

Landsbygdsdemokraterna byter namn till Landsbygdspartiet oberoende.

Detta har möjliggjorts genom att Landsbygdsdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoende har enats och gemensamt antagit namnet Landsbygdspartiet oberoende.

Nu passerar vi en milstolpe i arbetet för att ena landsbygden kring ett parti som har kunskapen och förmågan att driva frågor som berör alla de människor som lever eller har intressen utanför storstadsregionerna. Landsbygdens politiska situation måste stärkas. Det behövs en röst som kan föra landsbygdens talan i debatten med det storstadsfokuserade politiska etablissemanget.

Från Landsbygdsdemokraternas sida har det länge funnits en vilja att genomföra detta namnbyte. Därför inleddes förhandlingar med Landsbygdspartiet oberoende som önskade en bredare organisation för satsning på riksdagsval, dessa förhandlingar har nu resulterat i en ny och starkare organisation. Arbetet har pågått under större delen av 2012. Partiet kommer att arbeta för platser i kommuner, landsting, EU-parlamentet samt riksdag.

Styrelsen Landsbygdspartiet oberoende.

 

Landsbygdens folk behöver ett parti som lyssnar till dess väljare, därför har vi bildat Landsbygdsdemokraterna.

Landsbygdsdemokraterna partiet för landsbygden.     Anmäl ditt intresse. Stöd oss.

Landsbygdsdemokraterna är ett parti för alla människor som bor och lever sina liv på landsbygden, i jordbruks- och skogsbygd, äldre stationssamhällen, bruksorter, kyrkbyar och andra orter med nära landsbygdsanknytning. Mer än en fjärdedel av rikets medborgare bor på landsbygden.

Grunden för partiets politik är alla människors lika värde och rättigheter. Oavsett var de bor och verkar ska alla människor ha samma möjligheter att påverka sin livssituation. Alla människor ska, oberoende av var de valt att bo och verka, tillförsäkras rätten till ett tryggt och bra liv, byggt på social hälsa och framtidstro. Partiet ska arbeta för en politik som är lojal och solidarisk med landsbygdens människor och främjar en långsiktig målsättning om en levande landsbygd.

Partiets hörnstenar i arbetet för att bevara och utveckla en levande landsbygd ska vara:

-bevara traditioner och kulturarv
-utveckla företagande och service
-utveckla demokrati och möjligheter att påverka
-skapa framtidstro genom utveckling
Läs mer…