Casino Cosmopol

Casino Cosmopol jobbar rätt med sitt spelansvar

Enligt en kanadensisk spelansvarsrapport jobbar Casino Cosmopol helt rätt med sina förebyggande åtgärder för att minska spelmissbruk.

Flera olika sätt att se missbruket

Det är en rapport från The Responsible Gambling Council som visar att Casino Cosmopol jobbar i linje vad som krävs för att motverka spelmissbruk. Rapporten framställdes som hjälp till spelleverantörer för att de ska kunna bemöta de spelare som anses vara i riskzonen på rätt sätt.
De tre vanligaste sätten som casinopersonal upptäcker missbruk på är att spelaren själv säger det, att besöksfrekvensen ökar eller att anhöriga tar kontakt med casinot. En annan av punkterna påpekar att bevakning inte bara är för casinots säkerhet utan också ett sätt att upptäcka spelmissbrukare snabbare.

Preventiva åtgärder är viktigast

Dessutom visar det sig att samtal och andra insatser innan spelmissbruk uppstår är överlägset bäst i längden. Detta är något som Casino Cosmopol genomfört sedan 2009.

– Folkhälsoinstitutet kom med en rapport 2009 där det visade sig att yngre män löpte större risk att drabbas av spelberoende och då bestämde vi oss för att prata med alla våra gäster mellan 20 och 24 år, som gör fler än fem besök i månaden, säger informationschef, Nina Ehnhagen, på Casino Cosmopol.

En av de nyaste förändringarna i arbetet är förkortade avstängningstider för de spelare som vill stänga av sig själva från casinot. Tidigare har den kortaste perioden varit minst 13 månader men år 2012 infördes en period på bara 2 månader. Det har gjort att fler spelare vågar stänga av sig själv utan att de samtidigt ska vara borta från casinot under ett helt år.

Samtal och utbildning

En annan punkt som rapporten visar är att utbildning för personalen är mycket viktig. Även där ligger Casino Cosmopol i framkant då all personal genomgår en utbildning samtidigt som några ur personalstyrkan har en mer djupgående utbildning som ska ligga till grund för de samtal som genomförs med de spelare som visar upp riskbeteende.

– Om vi misstänker att en gäst inte mår bra av sitt spelande, ber vi om ett samtal där vi pratar om gästens besöksfrekvens och spelbeteende. Vi har bra relationer med såväl spelberoendeföreningar som öppenvård och stödlinjen för spelberoende och rekommenderar gäster med spelproblem att ta kontakt med någon av dessa hjälpinstanser. Vi har rutiner som fungerar relativt bra, men vi arbetar kontinuerligt med att bli ännu bättre,

säger Ehnhage och sammanfattar rapporten och deras arbete med:

– Det känns fantastiskt bra att få bekräftat att det vi gör är rätt. Det motiverar oss i vårat fortsatta arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *