SPER

SPER önskar tydligare regler kring spelreklam

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) anser att Sverige behöver tydligare regler kring vad som gäller för marknadsföring av spel och i synnerhet den marknadsföring som gäller för utländska spelbolag. Detta efter att det framkommit att det i Sverige inte går att döma de som kringgår lagen som idag förbjuder reklam för dessa bolag. Idag är det endast lagligt att göra reklam för Svenska Spel samt de lotterier som bedrivs av ideella organisationer i Sverige.

Historien bakom

När Expressen och Aftonbladet för några år sedan valde att ha reklam från utländska spelbolag i tidningen reagerade Lotteriinspektionen och chefredaktörerna drogs inför domstol. Detta eftersom det enligt svenska lotterilagen inte får förekomma reklam för utländska spelbolag i Sverige. Målet gick ända upp till högsta domstolen som valde att ogilla åtalet mot chefredaktörerna eftersom det skulle strida mot EU-rättens diskrimineringsförbud.

En overksam lag

Sedan rättprocessen har Sverige haft en lag som fortfarande förbjuder utländska aktörer men utan möjlighet att dela ut något straff till de som bryter lagen.

Organisationen SPER vänder sig emot att Sverige har denna lag som i praktiken är overksam och önskar att Lotteriinspektionen ska få ”möjlighet att fatta beslut om insatser som möjlighet att inspektionen lättare kan utöva sitt tillsynsuppdrag”. Lotteriinspektionen övervakar spelbolagen för att förhindra att spelare drabbas av spelproblem och spelberoende med de konsekvenser det kan leda till i form av ekonomiska och sociala problem.

SPER önskar tydligare regler

De påpekar att de nordiska grannarna har genomfört åtgärder för att underlätta för dess motsvarighet till Lotteriinspektion och att Sverige skulle kunna göra likadana åtgärder. Enligt SPER skulle det skapa en tydligare gräns för vad som är lagligt inom landet och vad efterföljderna skulle vara för de som bryter mot detta. Dessutom menar de att det skulle bespara samhället mycket dyra och långa rättsprocesser som t.ex. den mot chefredaktörerna på kvällstidningarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *