Spelmissbruk

Spelproblemen minskar

Spelproblemen minskar generellt sätt men spelmissbruket blir mer och mer utbrett fast i nya åldersgrupper.

”Spelproblemen minskar generellt i Sverige men antalet personer med allvarliga problem blir fler. Samtidigt sjunker den totala andelen svenskar som spelar överhuvudtaget, visar Folkhälsomyndighetens undersökning Swelogs.”

Citatet ovan kommer från Folkhälsomyndighetens sammandrag av den senaste undersökningen om hur spelandet ser ut i Sverige online och på Casino Cosmopol. Visst har vi idag många som satsar på betting och liknande men det sker på en mer sportslig nivå än förr, en casinonyhet vi tidigare skrivit om.

Vad man däremot tydligt kan se är att andelen personer med allvarligare spelproblem tydligt ökat sedan förra undersökningen. Då var det omkring 24 000 personer som ansågs ha så allvarliga spelproblem att behandling behövdes sättas in, samma siffra idag är istället 31 000 personer.

Dock ska tilläggas att det generella problemspelarna faktiskt har minskat i antal, och detta är även tydligt sett till olika åldersgrupper med en del undantag. Till männen sett var det till exempel förr personer i åldrarna 18 till 24 år som var de värsta spelarna, men idag är det istället män i åldern 25 till 44 år som har flest problem.

Likaså sett till kvinnor kan man se en ökning av antalet problemspelare i åldersgruppen 45 till 64 år. Något att ha i åtanke dock varför siffrorna kan se ut som de gör är att personer som vid undersökning år 2008 var i åldersgruppen 18-24 faktiskt idag tillhör åldersgruppen 25-44 år.

Har spelproblemen verkligen sjunkit?

Ja, det generella spelande i Sverige har minskat och därmed kan man också se minskningar i det totala antalet personer med spelproblem – och detta är något som man ser som en positiv utveckling och menar att de förebyggande åtgärderna man satt in faktiskt har burit frukt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *